O4 4. okruh

Popis: Trasa prepája jednotlivé radiály v nasledujúcich priečnych vzťahoch:

  • Jarošova – Bajkalská – Prístavný most
  • Prístavný most – Ekonomická unverzita – Rusovská cesta

Trasa: Križovatka Jozefa Čabelku – Jarošova – Bajkalská – Prístavný most – Ekonomická univerzita – Bulíkova – Haanova – Furdekova – Nám. hraničiarov – Rusovská cesta

Realizované úseky:

  • Prístavný most – juhovýchodná lávka s pokračovaním na Bajkalskú
  • popri železničnej vlečke od Bajkalskej po Mlynské nivy (otvorená 2012)
  • po východnej strane Bajkalskej od Mlynských nív po Trenčiansku, revitalizácia v 2014 podľa projektu z 2013

Pripravované úseky: