O4 4. okruh

Popis: Trasa prepája jednotlivé radiály v nasledujúcich priečnych vzťahoch:

  • Jarošova – Bajkalská – Prístavný most
  • Prístavný most – Ekonomická unverzita – Rusovská cesta

Trasa: Križovatka Jozefa Čabelku – Jarošova – Bajkalská – Prístavný most – Ekonomická univerzita – Bulíkova – Haanova – Furdekova – Nám. hraničiarov – Rusovská cesta

História

  • 9/2018 Chorvátske rameno – Billa
  • 2018 preloženie úseku medzi Prístavným mostom a Mlynskými nivami kvôli prestavbe diaľničnej križovatky Prievoz
  • 201x úsek pri Bille na Nám. hraničiarov
  • 2014 revitalizácia úseku po východnej strane Bajkalskej od Mlynských nív po Trenčiansku (projekt z 2013)
  • 2012 popri železničnej vlečke od Prístavného mosta po Mlynské nivy
  • cca 1985 Prístavný most – juhovýchodná lávka s pokračovaním na Bajkalskú

Pripravované úseky: