Radiály

Radiály tvoria hlavné a podľa možnosti priame spojnice centra mesta s jeho okrajovými časťami.

Radiály budú číslované v závislosti od okruhu, na ktorom začínajú (prvé číslo), a následne podľa smeru, ktorým vedú (druhé číslo). Tento systém zabezpečí, že najvýznamnejšie radiály (začínajúce v centre a vedúce až na okraj mesta) budú mať priradené najnižšie čísla (R11-R19).

Príklady:

  • Dúbravská radiála, začínajúca na 1. okruhu a vedúca zónou 1*, bude mať číslo R11.

  • Dolnohonská radiála, začínajúca na 2. okruhu a vedúca zónou 7*, bude mať alternatívne číslo R27.

Jedinou výnimkou z tohto systému je špecifická trasa, tzv. Priečna os spájajúca železničnú a autobusovú stanicu, ktorá sa nachádza vnútri druhého okruhu a vedie priečne na ostatné radiály. Má priradené číslo R20.

* Zóny a detaily návrhu číslovania sú spracované v samostatnom dokumente.

R11 Dúbravská radiála

Trasa: Rybné nám. – ľavobrežné nábrežie Dunaja – Most Lafranconi – Botanická – Líščie údolie – Park SNP – Dúbravka – Bory – Volkswagen. Viac.

R12 Lamačská radiála

Trasa: Hurbanovo nám. – Banskobystrická – Nám. slobody – Štefanovičova/Leškova – Hlboká cesta – Prokopa Veľkého – Brnianska – Patrónka – K Železnej studienke – Cesta na Červený most – Zidiny – Segnáre – Pod násypom – Hodonínska – Bratislavská. Viac.

R13 Račianska radiála

Trasa: Hurbanovo nám. – Obchodná – Radlinského – Floriánske nám.  – Radlinského – Račianska – Hlinická – Hubeného – Kadnárova – Kubačova – Rustaveliho – Pri vinohradoch. Viac.

R14 Vajnorská radiála

Trasa: Hurbanovo nám. – Obchodná – Radlinského – Floriánske nám. – Blumentálska – Trnavské mýto – Vajnorská – Cesta na Senec – Vajnory. Viac.

R16 Ružinovská radiála

Trasa: Kamenné nám. – Špitálska – Americké nám. – Odborárske nám. – Záhradnícka – Ružinovská – Na piesku – Brezová – Dvojkrížna. Viac.

R17 Prievozská radiála

Trasa: Kamenné nám. – Dunajská – Mlynské nivy – Hraničná – Stachanovská. Viac.

R18 Petržalská radiála

Trasa: Kamenné nám. – Štúrova – Starý most – Jantárová cesta – Janíkov dvor – Petržalka juh – Jarovce – Rusovce. Viac.

R19 Kopčianska radiála (Petržalské korzo)

Trasa: Rybné nám. – Most SNP – Petržalské korzo – Kopčianska. Viac.

R20 Priečna os

Trasa: Hlavná stanica – Nám. Franza Liszta – Štefanovičova – Imricha Karvaša – Floriánske nám. – Májkova – Odborárske nám. – Sasinkova – Poľná – Budovateľská – Autobusová stanica – Chalupkova – Košická. Viac.

R21 Hradná

Trasa: Zámocká – hrad – Búdková – Slávičie údolie – Staré grunty. Viac.

R22 Kramárska radiála

Trasa: Kapucínska – Pilárikova – Kozia – Šulekova – Timravina – Mišíkova – Havlíčkova – Prokopa Veľkého – Lesná – Gorazdova – Ďurgalova – Jahodová – Jakubíkova – Magurská. Viac.

R26 Páričkova – Trenčianska

Trasa: Páričkova – Dulovo nám. – Trenčianska. Viac.

R27 Malodunajská radiála

Trasa: Šafárikovo nám. – Pribinova – Prístavná – ľavobrežná hrádza – Malý Dunaj. Viac.

R28 Čunovská radiála

Trasa: Most Apollo – pravobrežná hrádza Dunaja – Čunovo. Viac.

R29 Wolfsthalská radiála

Trasa: Most SNP – pravobrežná hrádza Dunaja – hraničný priechod Petržalka-Berg – Kapitulské polia. Viac.

R33 Podkarpatská radiála

Trasa: Tupého – Lipovinová – Muštová – Horská – Vtáčikova – Alstrova – Pri vinohradoch. Viac.

R34 Novomestská radiála

Trasa: Trnavské mýto – Kukučínova. Viac.

R35 Trnávska radiála

Trasa: Trnavské mýto – Trnavská cesta – Rožňavská – Zlaté Piesky. Viac.

R36 Biskupická radiála

Trasa: Prievozská – Gagarinova – Mlynské luhy – Prúdová – Slnečnicová – Hrušovská – Čučoriedková – Podunajská – Gagarinova – Komárovská – Nákovná – Biskupická – Ulica padlých hrdinov – Devätinová – Vinohradnícka. Viac.

R38 Chorvátske rameno

Trasa: Celomestské centrum – Chorvátske rameno. Viac.

R41 Karloveská radiála

Trasa: Riviéra – Karloveská – križovatka s Harmincovou. Viac.

R47 Dolnohonská radiála

Trasa: Prístavný most – Slovnaftská – Kazanská. Viac.

R48 Starohájska – Dolnozemská

Trasa: Chorvátske rameno – Námestie hraničiarov – Starohájska – Dolnozemská cesta – Petržalka juh (Slnečnice). Viac.

R51 Devínska radiála

Trasa: Most Lafranconi – Devínska cesta – Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero. Viac.

R52 Patrónka – Dúbravka – Devínska Nová Ves

Trasa: Patrónka – Dúbravská cesta – Polianky – Húščavova – Beňovského – Alexyho – Dražického/Na Vrátkach – Agátová – Devínska Nová Ves. Viac.

R55 Letisková radiála

Trasa: Trnavská cesta – Ivanská cesta – Letisko. Viac.

R59 Juhozápadná radiála

Trasa: hraničný prechod Berg – nová komunikácia juhozápadne od diaľnice D2 – trojmedzie SK/H/AT. Viac.

R61 Krčace – Lamač

Trasa: Štadión ŠKP – Zimný štadión – Beňovského – Lamačská cesta – Hodonínska. Viac.

R74 Východná radiála

Trasa: Východné – Račiansky potok. Viac.

R84 Východné – Vajnory

Trasa: Východné – Vajnory. Viac.

R85 Ivánska radiála

Trasa: južný a západný breh jazera Zlaté piesky – Cesta na Senec – hranica mesta. Viac.

Mapa navrhovanej siete hlavných trás