R27 Dolnohonská radiála

Popis: Spojnica južnej časti centra Podunajskými Biskupicami a Vrakuňovu s rekreačnou oblasťou na ľavom brehu Dunaja.

Zmena južnej časti Pribinovej na priestor pre nemotorovú dopravu - chodcov a cyklistov.
Zmena južnej časti Pribinovej na priestor pre nemotorovú dopravu – chodcov a cyklistov.

Trasa: Šafárikovo nám. (O2, R18) – Pribinova – križovatka s Košickou (O3) – Prístavná – križovatka pri Prístavnom moste (O4, R47) – ľavobrežná hrádza – prejazd cez Malý Dunaj (R57) – Malý Dunaj (O5, R16, R36) – smer Most pri Bratislave (súbeh s 5008)

Stav: Cyklotrasa je realizovaná hotová vo väčšine svojej dĺžky, okrem časti Pribinovej ulice, prepojenia pozdĺž Košickej a úseku k hranici mesta.

 • Vybudované úseky:
  • Pribinova 2 (Nová budova SND – Most Apollo)
  • Prístavná – ľavobrežná hrádza – Malý Dunaj po križovatku s Hradskou
 • Úseky v príprave:
  • Pribinova 1 (Dostojevského rad – nová budova SND)
 • Chýbajúce úseky:
  • Námestie M. R. Štefánika
  • prepojenie Pribinova – Prístavná
  • Malý Dunaj (Hradská – hranica mesta)