R13 Račianska radiála

Popis: Spojnica centra mesta s Račianskym mýtom, Račianskou ulicou, Krasňanmi a samotnou Račou.

Trasa: Hurbanovo nám. – Obchodná – Radlinského – Račianske mýto – Račianska – Rača

R13A Obchodná

„Realizovaný“ úsek (viac). Ide o pešiu zónu. Od Hurbanovho námestia nie je výnimka na vjazd pre cyklistov, hoci je tu cyklopriechod, ktorý cyklistov priamo navádza do pešej zóny. Od Kollárovho námestia nie je značka pešia zóna, len reklamný panel s označením pešej zóny, vjazd je cyklistov je zrejme legálny.

Návrh Cyklokoalície je povoliť vjazd cyklistov do pešej zóny zvislým dopravným značením.

R13B Radlinského (Kollárovo nám. – Floriánske nám.)

Koridor pre cyklistov, príprava začala v roku 2012, zrealizovaný v roku 2013. Viac.

Cyklokoalícia v roku 2014 v spolupráci s Fakultou architektúry STU pripravila kvalitnejšiu cyklotrasu Cyklofakulta – segregovanú cestičku pre cyklistov – v priestore súčasného jazdného pruhu smerom do centra.

R13C Radlinského (Floriánske nám. – Račianske mýto)

Plánovaný úsek.

Cyklokoalícia v roku 2014 spolupráci s Fakultou architektúry STU pripravila kvalitnejšiu cyklotrasu Cyklofakulta – segregovanú cestičku pre cyklistov – v priestore súčasného jazdného pruhu smerom do centra, vrátane bezpečného prejazdu križovatky.

R13D Račianska (Račianske mýto – Kraskova)

Plánovaný úsek.

Cyklokoalícia pri pripomienkovaní zámeru Obytný súbor Škultétyho navrhla cestičku pre cyklistov pozdĺž Račianskej a o tomto návrhu sme rokovali aj s predkladateľom zámeru.

R13E Račianska (Kraskova – Jarošova)

Plánovaný úsek.

Cyklokoalícia pri pripomienkovaní zámeru Obytný súbor Škultétyho navrhla cestičku pre cyklistov pozdĺž Račianskej a o tomto návrhu sme rokovali aj s predkladateľom zámeru.

Ako dočasné nízkonákladové riešenie sme v roku 2014 navrhli cyklopruhy. Bola vypracovaná projektová dokumentácia, realizácia však zatiaľ nezačala.

R13F Račianska (Jarošova – Sliačska)

zmiešaný pohyb cyklistov a chodcov, bezbariérové priechody, lokálne opravy/výmena povrchu – realizácia

R13G Račianska (Sliačska – Oil Partner)

zmiešaný pohyb cyklistov a chodcov, bezbariérové priechody, lokálne opravy/výmena povrchu – realizácia

R13H Račianska (Oil Partner – Nám. Biely kríž)

zmiešaný pohyb cyklistov a chodcov, bezbariérové priechody, lokálne opravy/výmena povrchu – realizácia

R13I Račianska (Nám. Biely kríž – ŽST Vinohrady)

zmiešaný pohyb cyklistov a chodcov, bezbariérové priechody, lokálne opravy/výmena povrchu – realizácia

R13J Račianska (ŽST Vinohrady – Reding Tower 2)

čiastočne cestička pre cyklistov

zmiešaný pohyb cyklistov a chodcov, bezbariérové priechody, lokálne opravy/výmena povrchu – realizácia

R13K Račianska (Reding Tower 2 – Pekná cesta)

čiastočne cestička pre cyklistov

zmiešaný pohyb cyklistov a chodcov, bezbariérové priechody, lokálne opravy/výmena povrchu – realizácia

R13L Račianska (Pekná cesta – Černockého)

R13M Račianska – Žitná (Černockého – Hečkova)

R13N Strelkova (Hečkova – Hybešova)

R13O Kubačova (Hybešova – Detvianska)

 

Úseky v príprave (podľa návrhu priorít na rok 2014):

  • R13 celá – projektová dokumentácia pre finálne riešenie ako príprava pre čerpanie z fondov EÚ
  • R13E časť Ursínyho – Ovručská – a
  • R13F – R13K Račianska (Jarošova – Pekná cesta) –