R14 Vajnorská radiála

Popis: Spojnica centra s Novým Mestom a Vajnormi.

Trasa: Floriánske nám. – Blumentálska – Trnavské mýto – Vajnorská – Pri starom letisku – Príjazdná – Vajnory

Navrhované členenie na úseky:

 • R14A Blumentálska
 • R14B Legionárska – Trnavské mýto
 • R14C Vajnorská (Trnavské mýto – Bajkalská)
 • R14D Vajnorská (Bajkalská – Tomášikova)
 • R14E Vajnorská (Tomášikova – Bojnická)
 • R14F Vajnorská (Bojnická – Zlaté Piesky)
 • R14G Zlaté Piesky – ŽST Východné
 • R14H ŽST Východné – ŽST Vajnory
 • R14I ŽST Vajnory – Vajnory

Existujúce úseky:

 • R14A Blumentálska – piktokoridor
 • R14D Vajnorská (Bajkalská – Tomášikova) – v časti úseku cestička pre cyklistov na strane Polusu

Úseky v príprave (podľa návrhu priorít na rok 2014):

 • R14D Vajnorská (Bajkalská – Tomášikova) – obnova značenia, riešenie parkovania vozidiel
 • R14G Zlaté Piesky – ŽST Východné – štúdia a projektová dokumentácia
 • R14H ŽST Východné – ŽST Vajnory – projektová dokumentácia a realizácia