R16 Ružinovská radiála

Popis: Spojenie centra mesta s Ružinovom, Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami.

Vizualizácia možného vzhľadu Záhradníckej ulice s cyklopruhmi. Autor: intony
Vizualizácia možného vzhľadu Záhradníckej ulice s cyklopruhmi. Autor: intony

Trasa: Kamenné nám. – Špitálska – Americké nám. – Odborárske nám. – Záhradnícka – Ružinovská – Na piesku – Brezová – Dvojkrížna

R16A Špitálska – Odborárske nám.

Úsek realizovaný v roku 2012.
V roku 2015 sme v rámci pripomienok k zámeru Električková trať Ružinovská radiála v procese EIA navrhli kompletné riešenie uličného priestoru dotknutého traťou, vrátane cyklotrasy. Naše pripomienky neboli akceptované.

Kombinácia cyklopruhov, piktokoridorov, predsadených priestorov a priechodov pre cyklistov v zóne 30.

R16B Záhradnícka (Odborárske nám. – Karadžičova)

Plánovaný úsek.

Úsek je v návrhu priorít na rok 2014 ako štúdia a projektová dokumentácia.

R16C Záhradnícka (Karadžičova – Miletičova)

Plánovaný úsek.

Úsek je v návrhu priorít na rok 2014 ako štúdia a projektová dokumentácia.

R16D Záhradnícka (Miletičova – Štrkovec)

Plánovaný úsek.

Úsek je v návrhu priorít na rok 2014 ako štúdia a projektová dokumentácia.

V roku 2015 sme v rámci pripomienok k zámeru Električková trať Ružinovská radiála v procese EIA navrhli kompletné riešenie uličného priestoru dotknutého traťou, vrátane cyklotrasy. Naše pripomienky neboli akceptované.

R16E Ružinovská (Štrkovec- Tomášikova)

Realizovaný starší úsek, potreba rekonštrukcie.

Zmiešaný pohyb s chodcami, na trase chýbajú priechody pre cyklistov.

Úsek je v návrhu priorít na rok 2014 ako realizácia.

V roku 2015 sme v rámci pripomienok k zámeru Električková trať Ružinovská radiála v procese EIA navrhli kompletné riešenie uličného priestoru dotknutého traťou, vrátane cyklotrasy. Naše pripomienky neboli akceptované.

R16F Ružinovská (Tomášikova – Astronomická)

Realizovaný starší úsek, potreba rekonštrukcie.

Zmiešaný pohyb s chodcami, na trase chýbajú priechody pre cyklistov.

V roku 2015 sme v rámci pripomienok k zámeru Električková trať Ružinovská radiála v procese EIA navrhli kompletné riešenie uličného priestoru dotknutého traťou, vrátane cyklotrasy. Naše pripomienky neboli akceptované.

R16G Na piesku – Brezová (Astronomická – Malý Dunaj)

Realizovaný úsek.

Úsek vyznačený zvislým značením po vedľajších cestách.

R16H Dvojkrížna (Malý Dunaj – Žitavská)

Realizovaný úsek, nevhodné riešenia, potrebná zmena.

Úsek je v návrhu priorít na rok 2014 ako štúdia a projektová dokumentácia a realizácia (bodové opatrenia).

Články:

R16I Dvojkrížna (Žitavská – Orenburská)

Realizovaný úsek.

Oprava povrchu v roku 2013.