R17 Prievozská radiála

Popis: Spája centrum mesta s autobusovou stanicou, biznis centrami na Mlynských nivách a Prievozom.

Trasa: Kamenné nám. – Dunajská – Mlynské nivy – Hraničná – Stachanovská

História:

2014 – protismerný cyklopruh na Dunajskej medzi Nám. SNP a Rajskou (projekt)

Protismerný cyklopruh vo vozovke (Dunajská). Nerozumieme, prečo nemohol byť širší, napr. 2 m, tak ako parkovacie boxy, ktoré sa tam predtým nachádzali.
Protismerný cyklopruh vo vozovke (Dunajská). Nerozumieme, prečo nemohol byť širší, napr. 2 m, tak ako parkovacie boxy, ktoré sa tam predtým nachádzali. Vhodne zvolená značka označujúca protismernú jazdu cyklistov.

2016 – jednosmerný cyklopruh na Dunajskej medzi Lazaretskou a 29. augusta (projekt zmeny organizácie dopravy vypracovala Cyklokoalícia, realizovalo mesto pri výmene povrchu vozovky).

V príprave:

cca 2020 – cyklopruhy na Mlynských nivách medzi Karadžičovou a Košickou (výstavba autobusovej stanice)

Jedna z verzií vedenia cyklotrasy pred autobusovou stanicou na Mlynských nivách.
Zdroj: dokumentácia pre proces EIA