DSCF6213a

Cestička pre chodcov a cyklistov na Kopčianskej ulici. Negatívom je povinnosť cyklistov dávať prednosť nielen na križovatkách, ale aj na každom vjazde do dvora.