R20 Priečna os

Popis: Priečne spojenie širším centrom mesta, spojenie hlavnej železničnej stanice s autobusovou stanicou na Mlynských nivách a ďalej s mostom Apollo. Úsek medzi stanicami je zakotvený aj v územnom pláne ako hlavná mestská cyklotrasa (pod menom „Centrum“).

Trasa: Hlavná stanica – Nám. Franza Liszta – Štefanovičova – Imricha Karvaša – Floriánske nám. – Májkova – Odborárske nám. – Sasinkova – Poľná – Budovateľská – Autobusová stanica – Chalupkova – Košická

Stav: Realizuje sa úsek po Májkovej ulici. Viac o projekte.

Navrhované členenie na úseky:

  • R20A Hlavná stanica – Šancová
  • R20B Štefanovičova – Imricha Karvaša
  • R20C Floriánske námestie
  • R20D Májkova – Odborárske námestie
  • R20E Sasinkova – Poľná
  • R20F Budovateľská
  • R20G Úsek pre AS Mlynské nivy
  • R20H Mlynské nivy – Chalupkova