R26 Páričkova – Trenčianska

Popis: Spojenie južnej časti centra (cez Dunajskú alebo Dostojevského rad) s Ružinovskou radiálou. Obsluha územia 500 bytov.

Trasa: Páričkova – Dulovo nám. – Trenčianska

Články s tagom R26

R26A Páričkova (Karadžičova – Svätoplukova)

Zaniknutý úsek.

Obojsmerná cestička pre cyklistov na severnej strane vozovky – neobnovovaním značenia postupne zanikla a bola nahradená parkovacími miestami.

Páričkova Zanikajúca cyklotrasa na Páričkovej, autá vpredu ju blokujú čiastočne, auto vzadu úplne. Foto: Patrik Martin, 2002
Páričkova
Zanikajúca cyklotrasa na Páričkovej, autá vpredu ju blokujú čiastočne, auto vzadu úplne.
Foto: Patrik Martin, 2002

V rámci projektu Twin City, časti autobusová stanica, bude trasa obnovená.

R26B Páričkova (Svätoplukova – Dulovo nám.)

Plánovaný úsek.

R26C Trenčianska

Samostatná cestička pre cyklistov v stredovom zelenom páse. Po otvorení chýbal prejazd cez Miletičovu. Na žiadosť polície boli tu i na križovatke s Ružovou dolinou inštalované zábradlia. V roku 2014 prebehli úpravy výsledkom ktorých bolo odstránenie zábradlí na križovatkách. Na Miletičovej pribudol svetelne riadený prejazd pre cyklistov.

Cyklotrasa R26: Cyklistka dostala signál voľno a môže bezpečne prejisť križovatkou
Cyklotrasa R26: Cyklistka dostala signál voľno a môže bezpečne prejisť križovatkou

R26D križovatka Trenčianska – Bajkalská

Chýbajúci cyklopriechod vznikne pri úpravách križovatky vyvolanými výstavbou na rohu Bajkalskej a Ružinovskej.

R26E Bajkalská – Ružinovská

Trasa bude zrekonštruovaná pri výstavbe na rohu Bajkalskej a Ružinovskej.