R28 Čunovská radiála

Popis: Hlavná prístupová trasa z centra a Petržalky do Rusoviec a Čunova. Časť cyklotrasy EuroVelo6.

Trasa: Most Apollo – pravobrežná hrádza Dunaja – Čunovo

Stav: Trasa je v takmer celej svojej dĺžke vyznačená ako samostatná cyklistická cestička. Len na Klokočovej ulici je v podobe jednosmerných cyklistických pruhov alebo koridorov pre cyklistov v hlavnom dopravnom priestore.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia:

  • zabezpečenie dôsledného značenia cyklotrasy
  • zriadenie odpočívadiel pre cyklistov

Ďalšie informácie: Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka