R29 Wolfsthalská radiála

Popis: Časť cyklotrasy EuroVelo6 od Starého mosta na hraničný prechod Berg.

Trasa: Most SNP – pravobrežná hrádza Dunaja – hraničný priechod Petržalka-Berg – Kapitulské polia

Stav: Trasa je vybudovaná v celej dĺžke. Na Viedenskej ceste zmenou severného jazdného pruhu na cestičku pre cyklistov, zvyšok trasy vedie po korune protipovodňovej hrádze.