R35 Trnávska radiála

Popis: Spája Trnavské mýto so Zlatými pieskami cez športovú a rekreačnú oblasť Pasienky a Tehelné pole, popri severnej časti Ružinov a Trnávky. Tvorí alternatívnu a zrejme aj skôr realizovateľnú trasu k Vajnorskej radiále (R14).

Trasa: Trnavské mýto – Trnavská cesta – Rožňavská – Zlaté Piesky.

Stav: Cyklotrasa zatiaľ neexistuje. Prvá štúdia z roku 2012 uvažovala v západnej časti s vedením po severnej strane Trnavskej cesty, vo východnej časti cez ulice Trnávky. Druhá štúdia z roku 2014 uvažuje s vedením v stredovom deliacom páse, prípadne po severnej strane v západnej časti.

Súvisiace články: Tag R35

R35A Trnavské mýto – Zimný štadión

Pripravovaný úsek. Cyklotrasa bude zrejme viesť vedľajšej ceste na severnej strane Trnavskej cesty po vozovke s povolenou protismernou jazdou cyklistov.

R35B Zimný štadión – Bajkalská

Pripravovaný úsek. Na severnej strane Trnavskej cesty vznikne zrejme cestička pre chocdov a cyklistov rozšírením súčasného chodníka.

R35C Bajkalská – Tomášikova

Pripravovaný úsek. Cyklotrasa povedie alternatívne po severnej strane Trnavskej cesty alebo v jej stredovom deliacom páse.

V rámci procesu EIA sme pripomienkovali zámer Obchodné centrum Bratislava, Trnavská ulica (december 2014).

R35D Rožňavská

Cyklotrasa povedie zrejme v jej stredovom deliacom páse Rožňavskej.