R47 Dolnohonská radiála

Funkcia trasy

hlavná radiálna trasa

Spojenie od Prístavného mosta cez výrobnú a skladovú zónu pri Slovnaftskej na Dolné hony.

Vedenie trasy

Prístavný most – Slovnaftská – Kazanská

Trasa bude začínať pri cyklistickej lávke nad Bajkalskou ulicou (O4). Po výstavbe rýchlostnej cesty R7 Bajkalská – Ketelec povedie ako samostatná cestička pre cyklistov po severnej strane cesty R7 až po miestu komunikáciu v predĺžení pôvodnej Slovnaftskej ulice. V ďalšom úseku povedie trasa po vozovke. Pred čerpacou stanicou Lukoil povedie opät ako samostatná cestička pre cyklistov po severnej strane komunikácií preložených pri výstavbe R7.

Od Lúčnej po most cez Malý Dunaj navrhujeme trasu viesť ako spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov s oddeleným pohybom po severnej strane Slovnaftskej. Na priechod Malého Dunaja navrhujeme vedenie po severnom chodníku ako spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov so zmiešaným pohybom.

Od mostu po parkovisko kamiónov na Slovnaftskej navrhujeme trasu viesť ako spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov s oddeleným pohybom po severnej strane.

Na parkovisku kamiónov na Slovnaftskej navrhujeme trasu viesť ako samostatnú cestičku pre cyklistov po severnej strane parkoviska.

Od Závodnej po ulicu Svornosti navrhujeme trasu viesť ako spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov s oddeleným pohybom po severnej strane. Časť tohto úseku už bola stavebne vybudovaná pri výstavbe Kauflandu.