R48 Starohájska – Dolnozemská

Popis: Spojenie centra Petržalsky s jej južnou časťou a hrádzou popri dostihovej dráhe a Dolnozemskej ceste.

Trasa: Chorvátske rameno – Nám. hraničiarov – Starohájska – Dolnozemská cesta – Azúrová – križovatka s R28 a EuroVelo 6.

História:

  • 09/2018 rekonštrukcia a rozširovanie úseku na Starohájskej
  • 07/2014 obnovený cyklopriechod pri Dostihovej dráhe
  • 1990-te roky Starohájska – Dolnozemská cesta (vodorovné značenie na chodníkoch, bezbariérové nájazdy, nové cestičky pre cyklistov zo zámkovej dlažby)

Úsek Starohájska: