R48 Starohájska – Dolnozemská

Popis: Spojenie centra Petržalsky s jej južnou časťou a hrádzou popri dostihovej dráhe a Dolnozemskej ceste.

Trasa: Chorvátske rameno – Nám. hraničiarov – Starohájska – Dolnozemská cesta – Azúrová – križovatka s R28 a EuroVelo 6.

Stav:

Pripravované úseky:

Články: