R74 Východná radiála

Popis: Výhľadové spojenie Račianskej radiály (R13) s Východným a ďalej pozdĺž Račianskeho potoka do územia medzi Vajnormi a Račou.

Trasa: Východné – Račiansky potok