Spojky

Zahusťujú sieť okruhov a radiál. Majú pridelenú žltú farbu.

Juhovýchodná časť mesta (Bratislava II)

Ružinov

Severovýchodná časť mesta (Bratislava III)

Rača

  • S631 Spojka Malé Krasňany

Severozápadná časť mesta (Bratislava IV)

Karlova Ves

Nemá spracovanú koncepciu cyklistických trás. V zozname nižšie sa nachádza návrh Cyklokoalície.

  • S510 Dlhodielska spojka: Líščie údolie (R11) – Molecova (R41) – Hany Meličkovej – Majerníkova – Kuklovská – Karloveská (R41)
  • S511 Líščie údolie(R11) – Jurigovo námestie (R41) – Adámiho – Janotova – Tománkova
  • S512 Prírodovedecká fakulta (R11) – Staré grunty – Vretenová – Sitina – Pod brehmi (R52)
  • S513 Líščie údolie (R11) – Segnerova – Tilgnerova – Karloveská (R41) – Nad lúčkami / Ferdiša Kostku – Beniakova – Majerníkova
  • S514 Botanická záhrada (R11) – PriF UK – FMFI UK – FEI STU – FIIT STU – Cintorín Slávičie údolie – Internáty Mlynská dolina – Staré grunty
  • S515 Líščie údolie (R11) – Čárskeho – Čavojského – Karloveská (R41) – Lackova – Kuklovská
  • S516 ZOO (O5) – Cintorín Slávičie údolie – Staré grunty
  • S520 Lamačská cesta

Lamač

Južná časť mesta (Bratislava V)

Petržalka

Návrh trás je spracovaný v dokumente Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka.