S250 Jelačičova – Cyrilova – Metodova

Popis: Zabezpečuje možnosť obídenia Trnavského mýta z juhovýchodnej strany a zároveň prístup k nákupnému centru Centrál i škole na Metodovej.

Trasa: Jelačičova (O2, R16) – Cyrilova – Metodova (O3, R35)

Stav: Cyklotrasa bola vyznačné v auguste 2016, avšak vodorvné dopravné značenie príliš nevydržalo. Navyše motorové vozidlá parkujú stále na chodníku v tesnej blízkosti cyklopruhu, čo spôsobilo už nejednu kolíziu pri otvorení dverí.