S250 Jelačičova – Cyrilova – Metodova

Popis: Zabezpečuje možnosť obídenia Trnavského mýta z juhovýchodnej strany a zároveň prístup k nákupnému centru Centrál i škole na Metodovej.

Trasa: Jelačičova (O2, R16) – Cyrilova – Metodova (O3, R35)

Stav: Cyklotrasa sa pripravuje.
Prípravu tejto cyklotrasy schválilo MsZ dňa 24.10.2013 ako návrh poslanca Iva Nesrovnala.
Projekčná príprava prebiehala v rokoch 2014 a 2015.