S263 Svätoplukova

Trasa: Svätoplukova

Stav: vízia

Možné riešenie: Od Záhradníckej po Páričkovu formou viacúčelových pruhov. Od Páričkovej po Mlynské nivy vyhradenie pravých pruhov pre cyklistov a bus.