S380 Spojka hrádza – Ekonomická univerzita

Funkcia trasy

prepojenie trás R28 S383

Vedenie trasy

Existujúca trasa začína po odbočením z Medzinárodnej Dunajskej cyklistickej cesty,
najprv ako samostatná cyklistická cestička, pri Ekonomickej univerzite ako cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Podchodom cez Dolnozemskú cestu sa napája sa na trasu R28.

Atraktivity a ciele na trase

  • Ekonomická univerzita

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • dobudovanie prístupovej cestičky z Prístavného mosta / Medzinárodnej dunajskej cyklistickej cesty
  • rekonštrukcia existujúcej cyklistickej cestičky
  • rozšírenie existujúceho chodníka pozdĺž Dolnozemskej cesty
  • dobudovanie vhodného napojenia podchodu na existujúci chodník

Dĺžka trasy

817 m

Finančné nároky trasy

70 000 Eur

Ďalšie informácie