S384 Šustekova – Haanova

Funkcia trasy

vedľajšia radiálna trasa

Vedenie trasy

Trasa začína na Einsteinovej ul. (na trase O3), ktorú križuje mimoúrovňovou lávkou. Vyúsťuje za bytovým domom na Šustekovej ul (pri trase S393). Ďalej pokračuje po upokojenej miestnej komunikácii na Šustekovej ul., pri poliklinike (Zóna 30). Križuje Bosákovu ul. (a trasu S383) a následne je vedená po chodníku pozdĺž Šustekovej ul. ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Po križovaní Mamateyovej ul. (a trasy S382) pokračuje na Haanovej ul., kde je vedená po miestnej obslužnej komunikácii a od areálu gymnázia ako protismerný cyklistický pruh na jednosmernej upokojenej komunikácii. Trasa končí na zákrute Haanovej ul., kde sa napája na trasu O4. Alternatívne je možné vedenie trasy pri Saleziánoch a po chodníku cez Polereckého ul.

Atraktivity a ciele na trase

  • poliklinika Šustekova ul.
  • predajňa Lidl
  • gymnázium

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na Šustekovej ul.
  • vyznačenie priechodu pre cyklistov cez Bosákovu ul. (primknutý k existujúcemu priechodu pre chodcov)
  • vyznačenie cyklotrasy na chodníku na Šustekovej ul.
  • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na Haanovej ul.

Ďalšie informácie