S391 Spojka Einsteinova

Funkcia trasy

prepojenie trás R19 O3

Vedenie trasy

Trasa predstavuje spojnicu medzi križovatkovými vetvami po severnej strane Einsteinovej ul. Je vedená po existujúcom chodníku ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • obnovenie a dobudovanie značenia
  • vyznačenie priechodov pre cyklistov cez križovatkové vetvy

Dĺžka trasy

345 m

Finančné nároky trasy

10 000 Eur

Ďalšie informácie