S463 Štrkovec – Trávniky – Prievoz

Popis: Severojužné prepojenie zo sídliska Štrkovec, cez Trávniky až do Prievozu.

Trasa: (S360 na Drieňovej ) – Herlianska – (R16 na Ružinovskej) – Astrová – Sedmokrásková – (S460 pri OC Retro) – Muškátová – (R35 na Gagarinovej) – (S462 na Mierovej ) – Hraničná – (R17 na Mlynských nivách)

Stav: MČ Ružinov uvažuje (2015) o realizácii časti tejto trasy prechádzajúcej cez sídlisko Trávniky.

Návrh vedenia:

  • Trasa začína na Herlianskej ulici, ktorou vedie formou cyklopruhov.
  • Ružinovskú ulicu križuje priechodom západne od vyústenia Herlianskej.
  • Pokračuje ako cestička pre cyklistov vybudovaná rozšírením a rozdelením chodníka smerom k Sedmokráskovej.
  • Na Sedmokráskovej cyklisti budú jazdiť vo vozovke, ide o upokojenú komunikáciu.
  • Pri OC Retro pokračuje ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov – úprava existujúceho chodníka.
  • Pri OC Retro vychádza schodiskom s rampami na tlačenie bicykla na zvýšenú úroveň terénu. Na to, aby trasa vyhovovala pre všetkých cyklistov je výhľadovo potrebné vybudovať dostatočne širokú rampu s vhodným sklonom.
  • Od OC Retro ku Gagarinovej vedie po Datelinovej, v jednom smere ako cyklopruh a v opačnom ako koridor pre cyklistov.

[rl_gallery id=“5337″]

  • Križovatku Gagarinova x Hraničná x Mierová prekonáva kombináciou cestičky pre cyklistov, cyklopruhov a priechodov pre cyklistov.
  • Hraničnou vedie vo vozovke, pri urbanizácii územia západne je vhodné vybudovať segregovanú cestičku pre cyklistov na tejto strane.