S481 spojka po Bradáčovej a Dudovej

Funkcia trasy

prepojenie trás S482 a R48

Vedenie trasy

Trasa začína na Romanovej ul. – vedie po vozovke upokojenej miestnej komunikácie na Bradáčovej ul. (Zóna 30). Na zákrute komunikácie pokračuje rovno po chodníku ako cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Po vyústení na Dudovu ul.  opäť vedie po vozovke upokojenej miestnej komunikácie až na Starohájsku ul.

Atraktivity a ciele na trase

  • ZŠ Dudova ul.
  • Obchodná akadémia Hrobákova ul.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • vyznačenie cyklotrasy na vozovke na miestnej komunikácii na Bradáčovej ul.
  • bezbariérová úprava obrubníkov pri prechodoch cyklotrasy z miestnej komunikácie na chodník
  • vyznačenie cyklotrasy na chodníku medzi Bradáčovou ul. a Dudovou ul.
  • úprava dopravných retardérov na miestnej komunikácii na Dudovej ul.
  • vyznačenie cyklotrasy na vozovke na miestnej komunikácii na Dudovej ul.

Dĺžka trasy

747 m

Finančné nároky trasy

35 000 Eur

Ďalšie informácie