S482 Romanova – Starhradská

Funkcia trasy

 • vedľajšia radiálna trasa
 • zabezpečenie prístupu do rekreačného územia v okolí Malého Draždiaka a chatovej osady

Vedenie trasy

Trasa je po Romanovej ul. v takmer celej dĺžke vedená v hlavnom dopravnom priestore v podobe oddelených jednosmerných cyklistických pruhov na vozovke. Ľavý pruh začína po navrhovanej samostatnej cyklistickej cestičke odpájajúcej sa z trasy S491 a ďalej pokračuje rovnako ako pravý pruh v hlavnom dopravnom priestore Romanovej ul. až po križovatku s Kutlíkovou ul. Pravý pruh začína na križovatke s Osuského ul. Pri budove Technopol trasa odbočuje na Kutlíkovu ul. (O5), ktorú po 187 m križuje a vzápätí pokračuje po existujúcej miestnej komunikácii (Starhradská ul.). Vyúsťuje na chodník na Dolnozemskej ceste (R48).

Atraktivity a ciele na trase

 • dom kultúry
 • zdravotné stredisko
 • predajňa Albert
 • Technopol
 • Malý Draždiak

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • vyznačenie cyklistických pruhov v hlavnom dopravnom priestore na
  Romanovej ul. (spolu s komplexným preriešením hlavného dopravného
  priestoru – zriadenie odstavného pruhu)
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky od zákruty na Romanovej ul. po
  trasu S491
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Romanovu ul. (primknutý
  k existujúcemu priechodu pre chodcov)
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Kutlíkovu ul.
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky od Kutlíkovej ul. po Starhradskú
  ul.
 • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na Starhradskej ul.
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky – od konca Starhradskej ul. po
  Dolnozemskú ul., vrátane terénnych úprav na prekonanie výškového rozdielu

Dĺžka trasy

1852 m (z toho 187 m spoločne s trasou O5)

Finančné nároky trasy

105 000 Eur

Ďalšie informácie