S490 Trasa cez Dvory

Funkcia trasy

vedľajšia okružná trasa

Vedenie trasy

Trasa začína pri Chorvátskom ramene (R18, R38), cez ktoré prechádza nad jeho prekrytým korytom a ďalej vedie ako samostatný cyklistický chodník približne v trase nespevneného (vyšliapaného) chodníka a existujúceho pešieho chodníka. Odtiaľ vedie po vozovke upokojenej komunikácie na Tupolevovej ul. (Zóna 30), ďalej ako samostatná cyklistická cestička až po Jiráskovu ul. (začiatok S492), odbočuje vpravo a po vedie po chodníku pozdĺž Jiráskovej ul. ako cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Na vyústení Švabinského ul. križuje Jiráskovu ul. a pokračuje po vozovke na Švabinského ul. (Zóna 30). Medzi koncami obslužných komunikácií Čapajevova ul. a Prokofievova ul. je vedená po chodníku ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. Ďalej vedie po vozovke na Prokofievovej ul. a na jej konci je opäť vedená po chodníku ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. Križuje trasu S491. Následne je vedená na vozovke upokojenej miestnej komunikácie na Belinského ul. až po Hálovu ul., kde sa napája na trasu O4.

Atraktivity a ciele na trase

 • Pastoračné centrum Jána Pavla II.
 • ZŠ Tupolevova ul.
 • ZŠ Prokofievova ul.
 • predajňa Lidl
 • zdravotné stredisko
 • daňový úrad (Daňové riaditeľstvo)

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky od Chorvátskeho ramena po miestnu komunikáciu na Tupolevovej ul.
 • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na Tupolevovej ul.
 • vyznačenie cyklistickej trasy na chodníku na Jiráskovej ul. a rozšírenie
  chodníka
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov na Jiráskovej ul., vrátane bezbariérovej úpravy obrubníkov
 • bezbariérová úprava obrubníkov na prechode medzi miestnou komunikáciou a chodníkom na Prokofievovej ul. a na vyústení na Švabinského ul.
 • vyznačenie cyklotrasy po existujúcom chodníku medzi Švabinského ul. a
  Prokofievovou ul.
 • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na Prokofievovej ul.
 • vyznačenie cyklotrasy po existujúcich chodníkoch medzi Prokofievovou ul. a Ševčenkovou ul.
 • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na Belinského ul.

Dĺžka trasy

2079 m (z toho 188 m spoločne s trasou č. 19)

Finančné nároky trasy

140 000 Eur

Ďalšie informácie