S492 Budatínska – Jiráskova

Funkcia trasy

 • vedľajšia radiálna trasa
 • zabezpečenie prístupu k veľkokapacitným zariadeniam obchodu

Vedenie trasy

Trasa začína na Budatínskej ul. na odbočení trasy O6. Má podobu oddelených
jednosmerných pruhov na vozovke v hlavnom dopravnom priestore až po predajňu
Terno. Na križovatke so Šintavskou z nej odbočuje trasa S590. Potom odbočuje vpravo na miestnu obslužnú komunikáciu, resp. parkovisko a vyúsťuje na chodník na Smolenickej ul. Križuje Pajštúnsku ul. (O5), vedie po chodníku následne prechádza na druhú stranu Jiráskovej ul. a pokračuje po chodníku až po trasu S490.

Atraktivity a ciele na trase

 • predajňa Tesco
 • predajňa Terno
 • predajňa Lidl

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • vyznačenie oddelených jednosmerných cyklistických pruhov na vozovke na
  Budatínskej ul. (prípadne cyklistických koridorov)
 • vyznačenie cyklistickej trasy na vozovke upokojenej miestnej komunikácie a parkovisku za predajňou Terno
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Pajštúnsku ul. (primknutý k existujúcemu pešiemu priechodu)
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Jiráskovu ul.
 • vybudovanie cestičky pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou pozdĺž
  Smolenickej ul. a Jiráskovej ul. (prípadne samostatnej cyklistickej cestičky)

Dĺžka trasy

1059 m

Finančné nároky trasy

90 000 Eur

Ďalšie informácie