S520 Lamačská cesta

Popis: Spája Vojenskú nemocnicu, komplex škôl na Mokrohájskej a Tesco Lamač s Harmincovou ulicou, čím zároveň tvorí dočasnú náhradu do vybudovania hlavnej trasy R12 v úseku ponad železničnú zastávku Železná studienka.

Trasa: Vojenská nemocnica (O5R12) – chodník na východnej strane Lamačskej cesty – Mokrohájska – Tesco Lamač – Harmincova (O6).

Stav: V danej trase dnes neexistuje infraštruktúra pre cyklistov.