S592 Pohraničná cyklotrasa sever – juh

Funkcia trasy

  • vedľajšia radiálna trasa
  • rekreačno-poznávacia trasa

Vedenie trasy

Trasa začína pri Moste Lafranconi (O5, R29) a vedie prevažne po účelovej asfaltovej ceste so šírkou 3-5 m, výnimočne po nespevnenej lesnej a poľnej ceste. Pri hraničnom priechode Berg vedie spoločne s trasou O5. Križuje Viedenskú cestu a ďalej pokračuje po asfaltovej účelovej komunikácii až do miestnej časti Jarovce. Trasa približne kopíruje štátnu hranicu s Rakúskom a súčasne bývalú petržalskú pevnostnú líniu. Na trase navrhujeme tri odbočky ku kultúrnym pamiatkam – zachovalým objektom bunkrov. Výhľadovo sa vyrovná smerové vedenie trasy.

Atraktivity a ciele na trase

kultúrne pamiatky – bunkre

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • vyznačenie cyklotrasy na účelovej asfaltovej ceste
  • úprava prístupových poľných a lesných ciest k bunkrom
  • výhľadovo úprava smerového vedenia trasy

Dĺžka trasy

10 303 m v k.ú. Petržalka pred vyrovnaním; (z toho 269 m spoločne s trasou č. 4; 909 m = odbočky 1 – 3)

Finančné nároky trasy

50 000 Eur

Ďalšie informácie