S594 Spojka OC Danubia – Kopčianska

Funkcia trasy

prepojenie trás R19 a O6

Vedenie trasy

Trasa začína odpojením z trasy O6 pri obchodnom centre Danubia, kde bude vyznačená v podobe cyklistického koridoru na vozovke v hlavnom dopravnom priestore a ďalej pozdĺž hraníc výrobných areálov ako samostatná cyklistická cestička. Pred vyústením na Kopčiansku ul. prejde cez zabezpečené železničné priecestie a napojí sa na trasu R19. Výhľadovo bude predĺžená po vetve Kopčianskej ul. s vyústením na trasu O5.

Atraktivity a ciele na trase

  • obchodné centrum Danubia

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • vyznačenie jednosmerných cyklistických pikto-koridorov na vozovke miestnej komunikácie
  • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky (od predajne Ford po železničné priecestie)

Dĺžka trasy

997 m

Finančné nároky trasy

100 000 Eur

Ďalšie informácie