S680 Spojka po Ľubovnianskej

Funkcia trasy

prepojenie trás O6 S681

Vedenie trasy

Trasa začína pri Chorvátskom ramene odbočením z trasy O6 . Najprv vedie po
miestnej komunikácii po moste, ďalej prechádza na chodník pozdĺž Betliarskej ul., ktorú vzápätí križuje. Pokračuje po existujúcom chodníku ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov, ďalej po upokojenej miestnej komunikácii. Posledný úsek bude samostatná cyklistická cestička v trase vyšliapaného chodníka až po napojenie na trasu S681.

Výhľadovo môže trasa pokračovať južným smerom po Jasovskej ul., s napojením na trasu R48.

Atraktivity a ciele na trase

  • Chorvátske rameno
  • odbočenie k Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na premostení Chorvátskeho ramena
  • vyznačenie cyklotrasy na chodníku pozdĺž Betliarskej ul. a rozšírenie chodníka
  • vyznačenie priechodu pre cyklistov cez Betliarsku ul.
  • úpravy obrubníkov na križovaní s Betliarskou ul.
  • vyznačenie cyklotrasy na chodníku na Ľubovnianskej ul.
  • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky medzi Ľubovnianskou ul. a Humenským námestím

Dĺžka trasy

514 m

Finančné nároky trasy

35 000 Eur

Ďalšie informácie