S682 Spojka Lúky IV a Lúky VII

Funkcia trasy

prepojenie trás R18 S681

Vedenie trasy

Trasa začína v obytnom súbore Lúky VII. V začiatočnom úseku je vedená po existujúcom chodníku ako cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou, ďalej pokračuje po upokojenej komunikácii na Krásnohorskej ul. (zóna 30), ďalej opäť po chodníku až po križovanie s Betliarskou ul. Pokračovať bude pozdĺž parkoviska pri predajni Lidl až po existujúci priechod pre chodcov na Jantárovej ul. ako samostatná cyklistická cestička, kde sa napojí na trasu R18.

Atraktivity a ciele na trase

  • kostol
  • predajňa Lidl

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • vyznačenie cyklistickej trasy na chodníku v obytnom súbore Lúky VII
  • vyznačenie cyklistickej trasy na vozovke upokojenej miestnej komunikácie na Krásnohorskej ul.
  • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Betliarsku ul. (primknutý k existujúcemu priechodu pre chodcov)
  • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky (resp. spolu s chýbajúcim chodníkom pre chodcov) pozdĺž parkoviska pri predajni Lidl až po existujúci priechod na Jantárovej ceste
  • vyznačenie priechodu pre cyklistov cez Jantárovú cestu (primknutý k existujúcemu priechodu pre chodcov)

Dĺžka trasy

478 m

Finančné nároky trasy

50 000 Eur

Ďalšie informácie