S691 Trasa k bunkru S-15

Funkcia trasy

rekreačno-poznávacia trasa

Vedenie trasy

Trasa odbočuje z dunajskej hrádze v lokalite Ovsište. Vedie po existujúcej nespevnenej lesnej ceste, ďalej pozdĺž toku Dunaja do lokality Starý háj až k bunkru S-15.

Atraktivity a ciele na trase

  • bunker S-15

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • úprava lesnej cesty a vyznačenie cyklotrasy

Dĺžka trasy

2651 m

Finančné nároky trasy

5000 Eur

Ďalšie informácie