S781 Pohraničná cyklotrasa východ – západ

Funkcia trasy

  • vedľajšia okružná trasa
  • rekreačno-poznávacia trasa

Vedenie trasy

Trasa začína na Medzinárodnej Dunajskej cyklistickej ceste (R28) pod čistiarňou odpadových vôd. Vedie po účelovej asfaltovej ceste. Križuje cestu I/2, železnicu a výhľadové trasy O7 a R48. Ďalej pokračuje v k.ú. Jarovce, kde je potrebné vybudovať úsek za nadjazdom nad diaľnicou pozdĺž vetrolamu v dĺžke cca 800 m. V k.ú. Jarovce sa napojí na trasu S592, s ktorou vytvorí ucelený okruh. Výhľadovo sa vyrovná smerové vedenie trasy pri ČOV.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • vyznačenie cyklotrasy na účelovej asfaltovej ceste
  • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky v k.ú. Jarovce na prepojenie s trasou S592
  • výhľadovo úprava smerového vedenia trasy

Dĺžka trasy

2591 m v k.ú. Petržalka pred vyrovnaním

Finančné nároky trasy

20 000 Eur

Ďalšie informácie