Prehľad cyklotrás podľa stavu realizácie

Prehľad bratislavských cyklotrás podľa stavu realizácie k septembru 2014.

Existujúce

ČísloÚsekRok vznikuDĺžka (km)Poznámka
R27Pribinova 2 (Eurovea – Most Apollo)20140,3

Vo výstavbe

Žiadna trasa nie je vo výstavbe.

V príprave

Zaniknuté

ČísloÚsekRok vzniku/zánikuDĺžka (km)Poznámka
R26Páričkova (Karadžičova – Svätoplukova)199?-200?0,35