Prehľad cyklotrás podľa stavu realizácie

Prehľad bratislavských cyklotrás podľa stavu realizácie k septembru 2014.

Existujúce

Číslo Úsek Rok vzniku Dĺžka (km) Poznámka
R27 Pribinova 2 (Eurovea – Most Apollo) 2014 0,3

Vo výstavbe

Žiadna trasa nie je vo výstavbe.

V príprave

Zaniknuté

Číslo Úsek Rok vzniku/zániku Dĺžka (km) Poznámka
R26 Páričkova (Karadžičova – Svätoplukova) 199?-200? 0,35