Medzinárodné

Bratislava leží na križovatke dvoch medzinárodných cyklotrás:

Eurovelo 6 (Riečna cyklotrasa) vedie západo-východným smerom.

Eurovelo 13 (Cesta železnej opony) vedie zo severu na juh.

Obe trasy sa stretávajú na križovatke na pravom brehu Dunaja pod Mostom SNP a majú krátky spoločný úsek po Most Lafranconi.