Dopravné značenie pre cyklistov – cyklotrasa R11 Dúbravská radiála, časť Líščie údolie, Karlova ves

Dopravné značenie pre cyklistov - cyklotrasa R11 Dúbravská radiála, časť Líščie údolie , Karlova ves

Dopravné značenie pre cyklistov – cyklotrasa R11 Dúbravská radiála, časť Líščie údolie, Karlova ves