EIA

EIA (Environmental Impact Assessment – posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

Posudzované zámery sú zverejňované na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Zámery, ku ktorým je možné sa aktuálne vyjadriť:

ZámerPripomienkyTrasaViac
Južné mesto – Zóna AB1 – AB4, Bratislava – PetržalkaDo ?O7
Polyfunkčný komplex DúbravkaDo ?R11

Pozrite si aj archív starších zámerov.


Pripomienky ku konaniam počas obdobia január-apríl 2016 boli realizované ako jeden z výstupov projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov.

logo_osf_500x192px_rgb_sk

Projekt Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov bol podporený sumou 13446 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 (www.eeagrants.org). Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.