EIA

EIA (Environmental Impact Assessment – posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

Posudzované zámery sú zverejňované na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Zámery, ku ktorým je možné sa aktuálne vyjadriť:

Zámer Pripomienky Trasa Viac
NIDO 2 – Projekt občianskej vybavenosti – apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby Trnavská cesta, Bratislava Do 12.1.2018 O5, R35  odoslaný v termíne
POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA, Bratislava – Nové Mesto Do 12.1.2018 O5  odoslaný v termíne
Prevádzkové objekty A+B, Panónska ulica, Bratislava 5 Do 5.1.2018 S491  odoslaný v termíne
REZIDENCIA BOTTOVA Do 9.1.2018  odoslaný v termíne
Komplex polyfunkčných budov Rendez Vous Do 29.12.2017  odoslaný v termíne
Polyfunkčný komplex ISTER TOWER Do 26.12.2017  odoslaný v termíne
Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač, 10/2017 Do 31.12.2017 O6, R12  odoslaný v termíne
Čulenova – New City Centre, IV. obytná veža, Bratislava Do 21.12.2017
Obchodné centrum Möbelix Bratislava Bory Do ?
Územný plán zóny Nobelova Do 14.10.2017 O6  odoslaný v termíne
Polyfunkčný komplex PORTUM, Bratislava Do 14.11.2017 O3  odoslaný v termíne

Pozrite si aj archív starších zámerov.


Pripomienky ku konaniam počas obdobia január-apríl 2016 boli realizované ako jeden z výstupov projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov.

logo_osf_500x192px_rgb_sk

Projekt Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov bol podporený sumou 13446 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 (www.eeagrants.org). Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.