Archív

Zámery, ku ktorým sa bolo možné vyjadriť:

ZámerPripomienkyTrasaViac
Obytný súbor Dolný SlanecUzemné konanieR33 odoslaný v termíne
NIDO 2 – Projekt občianskej vybavenosti – apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby Trnavská cesta, BratislavaDo 12.1.2018O5, R35 odoslaný v termíne
POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA, Bratislava – Nové MestoDo 12.1.2018O5 odoslaný v termíne
Prevádzkové objekty A+B, Panónska ulica, Bratislava 5Do 5.1.2018S491 odoslaný v termíne
REZIDENCIA BOTTOVADo 9.1.2018 odoslaný v termíne
Komplex polyfunkčných budov Rendez VousDo 29.12.2017 odoslaný v termíne
Polyfunkčný komplex ISTER TOWERDo 26.12.2017 odoslaný v termíne
Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač, 10/2017Do 31.12.2017O6, R12 odoslaný v termíne
Čulenova – New City Centre, IV. obytná veža, BratislavaDo 21.12.2017
Obchodné centrum Möbelix Bratislava BoryDo ?
Územný plán zóny NobelovaDo 14.10.2017O6 odoslaný v termíne
Polyfunkčný komplex PORTUM, BratislavaDo 14.11.2017O3 odoslaný v termíne
Polyfunkčný blok CPR-A, BratislavaDo 28.8.2017
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľ. Štúra 1
81235 Bratislava
 R11Poslané elektronicky 16.8.2017 a doplnené písomným podaním cez poštu 17.8.2017 dodatočne v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku.
Polyfunkčný bytový dom REZIDENCIA MEDZI HVIEZDAMDo 21.7.2017
Okresný úrad Bratislava
odbor starostlivosti o ž.p.
odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p.
Tomášikova 46,
832 05 Bratislava
Poslané elektronicky 21.7.2017 a doplnené písomným podaním cez poštu dodatočne v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku.
Polyfunkčný súbor Eurovea 2Do 24.5.2017
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
O3, R27 Podané v termíne do 24.5.2017
Prerokovanie pripomienok 9.6.2017
Obchodný dom KIKA II – Bory Mall, Bratislava – LamačDo 3.4.2017
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
EIA Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORYDo 28.3.2017
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
O9, R74
Revitalizácia námestia a podzemné garáže na ul. Ivana Horvátha v BratislaveDo 3.3.2017
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
S565
GALVANIHO BUSINESS CENTRUM VDo 6.12.2016
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
O7Podané v termíne
KRD AREA PROJECTDo 7.12.2016
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
R41Podané v termíne
Prestavba areálu STU s názvom Univerzitné centrum STUOkresný úrad Bratislava
Tomášikova 46
832 05 Bratislava
R13. R20Pripomienky podané v termíne
Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZDo 17.11.2016
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Pripomienky
POLYFUNKČNÝ KOMPLEX FENIX PARK, BRATISLAVADo 1.11.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
O4, R13, R34Pripomienky
GREEN PARKDo 17.9.2016
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
EV6, R18, R28Pripomienky – pripravujeme
Polyfunkčný objekt TriangelDo 29.8.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
R27, S271Pripomienky – pripravujeme
Diaľnica D2 – križovatka Bratislava – ČunovoDo 9.8.2016
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
R18Pripomienky
Obchodno – výstavné objektyDo 18.3.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R11Pripomienky – pripravujeme
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvorDo 14.3.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O4, O5, O6, R18, R38Popis projektu
Pripomienky zaslané elektronicky 10.3.2016
FILM PARK JAROVCE (Výrobný park pre filmovú produkciu)Do 26.1.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O8, R59Pripomienky
[Pôvodný zámer, stiahnutý späť]
Územný plán zóny Bratrislava – Lamač, Zečák 09/2013Do 23.1.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O6Pripomienky podané 14.1. elektronicky
Voľnočasový priestor JAMADo 16.9.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R35, R14Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Električková trať Vajnorská radiálaDo 13.10.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O4, O5, O6, O7, O8, R14Pripomienky podané 29.9.
Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ul., Bratislava – RačaDo 29.9.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R33, R13Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Sport & Retail Park SLNEČNICE – JUŽNÉ MESTODo 20.9.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O7, R48Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Polyfunkčný komplex Matador, Bratislava – Petržalka
Do 19.9.2015

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R19Pripomienky
CityPark Ružinov, SO 201 D, Polyfunkčný objekt D s podzemnými parkovacími státiami
Do 17.9.2015

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Diaľnica D1 Bratislava – križovatka Prievoz – rekonštrukcia
Do 24.9.2015

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
O4Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Bytový dom Tomášikova – Trnavská, Bratislava
Do 16.9.2015

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O5Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Parkovací dom a spevnené plochyDo 2.9.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
Pripomienky 
Obytný súbor NT3, KošiceDo 2.9.2015
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice
Pripomienky 
Nové BRC – Polyfunkčný objekt, parc. č. 280/1 a 280/3, BratislavaDo 31.7.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O1, O2, R11, R19Pripomienky 
Električková trať Ružinovská radiálaDo 25.7.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O2, O3, O5, O6, R14, R16, R26, S250Pripomienky podané 23.7.
LBG arénaDo 10.7.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
Pripomienky
DREAM HILL- POLYFUNKČNÝ OBJEKT, STARÉ GRUNTYDo 18.6.2015
Mestská časť Bratislava Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Pripomienky(Neboli akceptované, pretože boli doručené po dátume. Ale mestská časť sľúbila že ich buď zohľadní v opakovanom EIA procese alebo pri vydávaní stavebného konania)
Bory Home I.Do 16.6.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R72Pripomienky
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiálaDo 25.5.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O5, O6, R11, R41Pripomienky
Fresh Market a administratívna budova, Rožňavská ul. BratislavaDo 23.4.2015
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35
R35Pripomienky
PRESTAVBA OBJEKTU, Tomášikova ul. č. 46, súp. č. 3349 – Bratislava – Nové MestoDo 20.4.2015
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35
O5, R35Pripomienky
Film park Jarovce (výrobný park pre filmovú produkciu)Do 27.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O8, R59Pripomienky
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 Bratislava Lamačská bránaDo 25.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R11, R52Pripomienky (neboli akceptované, doručili sme deň po termíne)
Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy?Všetky Pripomienky
Územný plán zóny Centrum – Podunajské Biskupice, Zmeny a doplnky č. 01/2014Do 6.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R36, R47
Územný plán zóny Bajkalská, DrieňováDo 6.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O4, R16, R35
Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy?Všetky
Územný plán zóny Centrum – Podunajské Biskupice, Zmeny a doplnky č. 01/2014Do 6.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R36, R47
Územný plán zóny Bajkalská, DrieňováDo 6.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O4, R16, R35
ÚPN Z Pamiatkovej zóny Bratislava – RusovceDo 22.2.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O9, R18
PodkerepuškyDo 10.2.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O8, R12Pripomienky
Račany Rosso I. etapa, časť ADo 10.2.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R13
Polyfunkčný objekt Krasovského?R18
Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava – RužinovDo 3.2.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O3, R17, R26Pripomienky
Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, BratislavaDo 4.2.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R13Pripomienky
Obytný súbor Vin – Vin RačaDo 4.2.2015
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
R13Pripomienky
ŠANCOVÁ – PREMIÉREDo 29.1.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O2Pripomienky
Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba objektu – polyfunkčný objekt (Kominárska – Račianska)Do 29.1.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R13, O3Pripomienky
Administratívna budova TriangelDo 29.1.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R27, S271Pripomienky
Obchodné centrum Bratislava, Trnavská ulicaDo 29.1.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O5, R35Pripomienky
Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky BratislavyDo 23.1.2015
Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie stratégie a projektov, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, e-mailom na osap@bratislava.sk
alebo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
VšetkyPripomienky
Revitalizácia Sanatória Železná studničkaDo 8.1.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
„Obchodno – spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 1. etapa Administratívno obytný súbor“ a „Obchodno – spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 2. etapa“?R13
Rekonštrukcia objektu Bezručova 5?
Polyfunkčný areál – blok 10b – Mlynské nivy západ, Bratislava?
Obytná zóna Staré Záhrady, Bratislava – LamačDo 31.12.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R12Pripomienky
Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava?R52Vyjadrenie
Polyfunkčný komplex Klingerka – BratislavaDo 5.1.2015
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
O3Pripomienky
Obytný súbor Čulenova, BratislavaDo 19.12.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
O2Pripomienky
Bytový dom – Fuxova ul., BratislavaDo 3.12.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
R38, S393Pripomienky
Rozhodnutie
Areál P.G.A. Bratislava PetržalkaDo 25.11.2014
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
O5, R19, S491Pripomienky
Rozsah hodnotenia
Hromadný garážový dom, Furdekova ul., BratislavaDo 25.11.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
Pripomienky
Rozhodnutie
Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské NivyDo 19.11.2014
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
O2, O3, R17, R20, R26Pripomienky k projektu novej autobusovej stanice, Správa o hodnotení a jej prílohy
Nová univerzitná nemocnica v BratislaveDo 13.11.2014
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
R12, S520Nová univerzitná nemocnica a zmeny v projekte Twin City
Polyfunkčná stavba TWIN CITY – zmena stavebných objektov?O2, O3, R17Nová univerzitná nemocnica a zmeny v projekte Twin City
Parkovisko pri Cintoríne Vrakuňa, I. časť: Rekonštrukcia parkoviskaDo 5.11.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
R36Pripomienky k zámeru parkoviska pri Cintoríne Vrakuňa
Obytný súbor Dúbrawa Hrubá lúkaDo 31.10.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
R52Pripomienky k zámeru Obytný súbor Dúbrawa Hrubá lúka
Vyjadrenie k pripomienkam k polyfunkčnému komplexu Dúbrawa Hrubá lúka
Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Bratislava?R11Pripomienky EIA k Zuckermandel
Polyfunkčný komplex PoliankyDo 21.10.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
R52Pripomienky k polyfunkčnému komplexu Polianky
Vyjadrenie k pripomienkam k polyfunkčnému komplexu Polianky
Polyfunkčné centrum – EinsteinovaDo 26.9.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33  Bratislava 4
R19Polyfunkčný dom Einsteinova – druhý pokus