Archív

Zámery, ku ktorým sa bolo možné vyjadriť:

Zámer Pripomienky Trasa Viac
Polyfunkčný blok CPR-A, Bratislava Do 28.8.2017
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľ. Štúra 1
81235 Bratislava
 R11 Poslané elektronicky 16.8.2017 a doplnené písomným podaním cez poštu 17.8.2017 dodatočne v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku.
Polyfunkčný bytový dom REZIDENCIA MEDZI HVIEZDAM Do 21.7.2017
Okresný úrad Bratislava
odbor starostlivosti o ž.p.
odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p.
Tomášikova 46,
832 05 Bratislava
Poslané elektronicky 21.7.2017 a doplnené písomným podaním cez poštu dodatočne v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku.
Polyfunkčný súbor Eurovea 2 Do 24.5.2017
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
O3, R27  Podané v termíne do 24.5.2017
Prerokovanie pripomienok 9.6.2017
Obchodný dom KIKA II – Bory Mall, Bratislava – Lamač Do 3.4.2017
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
EIA Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY Do 28.3.2017
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
O9, R74
Revitalizácia námestia a podzemné garáže na ul. Ivana Horvátha v Bratislave Do 3.3.2017
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
S565
GALVANIHO BUSINESS CENTRUM V Do 6.12.2016
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
O7 Podané v termíne
KRD AREA PROJECT Do 7.12.2016
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
R41 Podané v termíne
Prestavba areálu STU s názvom Univerzitné centrum STU Okresný úrad Bratislava
Tomášikova 46
832 05 Bratislava
R13. R20 Pripomienky podané v termíne
Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ Do 17.11.2016
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Pripomienky
POLYFUNKČNÝ KOMPLEX FENIX PARK, BRATISLAVA Do 1.11.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
O4, R13, R34 Pripomienky
GREEN PARK Do 17.9.2016
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
EV6, R18, R28 Pripomienky – pripravujeme
Polyfunkčný objekt Triangel Do 29.8.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
R27, S271 Pripomienky – pripravujeme
Diaľnica D2 – križovatka Bratislava – Čunovo Do 9.8.2016
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
R18 Pripomienky
Obchodno – výstavné objekty Do 18.3.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R11 Pripomienky – pripravujeme
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor Do 14.3.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O4, O5, O6, R18, R38 Popis projektu
Pripomienky zaslané elektronicky 10.3.2016
FILM PARK JAROVCE (Výrobný park pre filmovú produkciu) Do 26.1.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O8, R59 Pripomienky
[Pôvodný zámer, stiahnutý späť]
Územný plán zóny Bratrislava – Lamač, Zečák 09/2013 Do 23.1.2016
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O6 Pripomienky podané 14.1. elektronicky
Voľnočasový priestor JAMA Do 16.9.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R35, R14 Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Električková trať Vajnorská radiála Do 13.10.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O4, O5, O6, O7, O8, R14 Pripomienky podané 29.9.
Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ul., Bratislava – Rača Do 29.9.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R33, R13 Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Sport & Retail Park SLNEČNICE – JUŽNÉ MESTO Do 20.9.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O7, R48 Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Polyfunkčný komplex Matador, Bratislava – Petržalka
Do 19.9.2015

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R19 Pripomienky
CityPark Ružinov, SO 201 D, Polyfunkčný objekt D s podzemnými parkovacími státiami
Do 17.9.2015

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Diaľnica D1 Bratislava – križovatka Prievoz – rekonštrukcia
Do 24.9.2015

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
O4 Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Bytový dom Tomášikova – Trnavská, Bratislava
Do 16.9.2015

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O5 Pripomienky podané 16.9. cez podateľňu
Parkovací dom a spevnené plochy Do 2.9.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
Pripomienky 
Obytný súbor NT3, Košice Do 2.9.2015
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice
Pripomienky 
Nové BRC – Polyfunkčný objekt, parc. č. 280/1 a 280/3, Bratislava Do 31.7.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O1, O2, R11, R19 Pripomienky 
Električková trať Ružinovská radiála Do 25.7.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O2, O3, O5, O6, R14, R16, R26, S250 Pripomienky podané 23.7.
LBG aréna Do 10.7.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
Pripomienky
DREAM HILL- POLYFUNKČNÝ OBJEKT, STARÉ GRUNTY Do 18.6.2015
Mestská časť Bratislava Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Pripomienky(Neboli akceptované, pretože boli doručené po dátume. Ale mestská časť sľúbila že ich buď zohľadní v opakovanom EIA procese alebo pri vydávaní stavebného konania)
Bory Home I. Do 16.6.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R72 Pripomienky
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála Do 25.5.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O5, O6, R11, R41 Pripomienky
Fresh Market a administratívna budova, Rožňavská ul. Bratislava Do 23.4.2015
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35
R35 Pripomienky
PRESTAVBA OBJEKTU, Tomášikova ul. č. 46, súp. č. 3349 – Bratislava – Nové Mesto Do 20.4.2015
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35
O5, R35 Pripomienky
Film park Jarovce (výrobný park pre filmovú produkciu) Do 27.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O8, R59 Pripomienky
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 Bratislava Lamačská brána Do 25.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R11, R52 Pripomienky (neboli akceptované, doručili sme deň po termíne)
Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ? Všetky  Pripomienky
Územný plán zóny Centrum – Podunajské Biskupice, Zmeny a doplnky č. 01/2014 Do 6.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R36, R47
Územný plán zóny Bajkalská, Drieňová Do 6.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O4, R16, R35
Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ? Všetky
Územný plán zóny Centrum – Podunajské Biskupice, Zmeny a doplnky č. 01/2014 Do 6.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
R36, R47
Územný plán zóny Bajkalská, Drieňová Do 6.3.2015
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
O4, R16, R35
ÚPN Z Pamiatkovej zóny Bratislava – Rusovce Do 22.2.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O9, R18
Podkerepušky Do 10.2.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O8, R12 Pripomienky
Račany Rosso I. etapa, časť A Do 10.2.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R13
Polyfunkčný objekt Krasovského ? R18
Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov Do 3.2.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O3, R17, R26 Pripomienky
Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava Do 4.2.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R13 Pripomienky
Obytný súbor Vin – Vin Rača Do 4.2.2015
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
R13 Pripomienky
ŠANCOVÁ – PREMIÉRE Do 29.1.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O2 Pripomienky
Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba objektu – polyfunkčný objekt (Kominárska – Račianska) Do 29.1.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R13, O3 Pripomienky
Administratívna budova Triangel Do 29.1.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R27, S271 Pripomienky
Obchodné centrum Bratislava, Trnavská ulica Do 29.1.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
O5, R35 Pripomienky
Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Do 23.1.2015
Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie stratégie a projektov, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, e-mailom na osap@bratislava.sk
alebo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Všetky Pripomienky
Revitalizácia Sanatória Železná studnička Do 8.1.2015
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
„Obchodno – spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 1. etapa Administratívno obytný súbor“ a „Obchodno – spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 2. etapa“ ? R13
Rekonštrukcia objektu Bezručova 5 ?
Polyfunkčný areál – blok 10b – Mlynské nivy západ, Bratislava ?
Obytná zóna Staré Záhrady, Bratislava – Lamač Do 31.12.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15
R12 Pripomienky
Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava ? R52 Vyjadrenie
Polyfunkčný komplex Klingerka – Bratislava Do 5.1.2015
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
O3 Pripomienky
Obytný súbor Čulenova, Bratislava Do 19.12.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
O2 Pripomienky
Bytový dom – Fuxova ul., Bratislava Do 3.12.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
R38, S393 Pripomienky
Rozhodnutie
Areál P.G.A. Bratislava Petržalka Do 25.11.2014
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
O5, R19, S491 Pripomienky
Rozsah hodnotenia
Hromadný garážový dom, Furdekova ul., Bratislava Do 25.11.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
Pripomienky
Rozhodnutie
Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy Do 19.11.2014
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
O2, O3, R17, R20, R26 Pripomienky k projektu novej autobusovej stanice, Správa o hodnotení a jej prílohy
Nová univerzitná nemocnica v Bratislave Do 13.11.2014
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
R12, S520 Nová univerzitná nemocnica a zmeny v projekte Twin City
Polyfunkčná stavba TWIN CITY – zmena stavebných objektov ? O2, O3, R17 Nová univerzitná nemocnica a zmeny v projekte Twin City
Parkovisko pri Cintoríne Vrakuňa, I. časť: Rekonštrukcia parkoviska Do 5.11.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
R36 Pripomienky k zámeru parkoviska pri Cintoríne Vrakuňa
Obytný súbor Dúbrawa Hrubá lúka Do 31.10.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
R52 Pripomienky k zámeru Obytný súbor Dúbrawa Hrubá lúka
Vyjadrenie k pripomienkam k polyfunkčnému komplexu Dúbrawa Hrubá lúka
Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Bratislava ? R11 Pripomienky EIA k Zuckermandel
Polyfunkčný komplex Polianky Do 21.10.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
R52 Pripomienky k polyfunkčnému komplexu Polianky
Vyjadrenie k pripomienkam k polyfunkčnému komplexu Polianky
Polyfunkčné centrum – Einsteinova Do 26.9.2014
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33  Bratislava 4
R19 Polyfunkčný dom Einsteinova – druhý pokus