EIA zámery za rok 2017

Zoznam zámerov predložených v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, do ktorých sa Cyklokoalícia zapojila v roku 2017.

ZámerPripomienkyTrasaViac
Kopčianska JUH, Polyfunkčná zóna, Bratislava
Cyklokoalícia Enviroportál
Do ?R19, R59