Kopčianska juh

Vybudovanie novej polyfunkčnej zóny s vlastným zázemím. Navrhovaný investičný zámer prináša do územia nové plochy bývania/prechodného ubytovania, občianskej vybavenosti spolu s prislúchajúcimi vybavenostnými funkciami orientovanými pre širšie vrstvy obyvateľstva a návštevníkov lokality.

Kompletný zámer na Enviroportáli

Lokalita sa nachádza na južnom konci Kopčianskej ulice, pri budúcej križovatke trás R19 a R59 a neďaleko od hranice s Rakúskom.

V rámci našich pripomienok sme navrhli hlavne rozšírenie rozsahu cyklistických trás v území podľa nasledovného obrázku.

Navrhovaná cyklotrasa R59 – úsek Kopčany