Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy mestskej časti Petržalka

Proces obstarania štúdie začala vo februári 2013 spracovaním zadania štúdie, ktoré prerokovali komisie miestneho zastupiteľstva. V máji prebehlo verejné obstarávanie na výber spracovateľa štúdie. Od februára až do mája 2014 prebiehala diskusia samosprávy so zhotoviteľom na prvotných návrhoch štúdie a tá bola následne predložená ako plán rozvoja cyklistickej dopravy obyvateľom Petržalky na verejné prerokovanie a pripomienkovanie do septembra 2014. Súčasne prebiehal proces pripomienkovania materiálu všetkými dotknutými organizáciami a inštitúciami.

Štúdiu spracovala spoločnosť Ekoplán, s.r.o. (hlavný riešiteľ Jaroslav Coplák, PhD.)