krizovatka r19 r59 vyhlad

Návrh doplnenia cyklistickej infraštruktúry v zámere Kopčianska JUH