Obhajoba verejných záujmov v oblasti udržateľnej mobility

Veľká časť aktivít Cyklokoalície bola v období od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2020 realizovaná vďaka podpore z grantového programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. Viac sa o programe možno dočítať na jeho webovej stránke.

Náš projekt si dáva za cieľ obhajovanie verejných záujmov v oblasti udržateľnej mobility, ktorej podpora je na Slovensku v súčastnosti nedostatočná. Cieľ bude dosahovaný advokáciou na národnej aj lokálnej úrovni v kombinácií s vzdelávacími a osvetovými aktivitami. So všetkými menovanými aktivitami má realizátor projektu Cyklokoalícia dlhoročné skúsenosti. Výsledkami budú konkrétne ovplyvnené politiky, ako aj zvýšenie miery zapojenia občanov, čo vytvorí vhodné prostredie pre pokračujúce pozitívne zmeny. Z programu bol podporený sumou 79 204 eur.

V rámci projektu spolupracujeme s nórskou partnerskou organizáciou Syklistenes Landsforening (Norwegian Cyclists Association). Táto celonárodná nezisková organizácia bola založená v roku 1947, má 16 lokálnych pobočiek po celom Nórsku a sídlo s desiatimi zamestnancami v Osle. Cieľom organizácie je robiť bicyklovanie jednoduchším, bezpečnejším a efektívnejším ako dopravný prostriedok, ako aj pre voľný čas. Komunikuje pozítívny vplyv rastúceho počtu cyklistov na verejné zdravie, životné prostredie a dopravnú situáciu v nórskych mestách a obciach. Syklistenes Landsforening s vyše 10 tísíc členmi zastupuje cyklistov a funguje ako most medzi používateľmi bicykla a autoritami na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni. Spolu s partnerom sme v Bratislave zorganizovali napríklad úspešný Seminár o udržateľnej mobilite.