Podpora pre verejný záväzok

Ku verejnému záväzku ku komunálnym voľbám 2018 sa zatiaľ prihlásili títo kandidáti/ky:

Kandidáti na primátora Bratislavy

Vašo Mika

Vašo Mika
Vašo Mika

Som presvedčený, že cesta na bicykli naprieč Bratislavou nemôže byť bojom o život. Systémové riešenia dopravy musia na seba nadväzovať a dopĺňať sa a nemožno ich docieliť bez budovania siete cyklistickej infraštruktúry. Navrhujem rozširovanie nemotorovej dopravy popri hlavných radiálach. Jedným z riešení je prebudovanie nepoužívaných chodníkov pre peších. Presadím prepojenie dopravných cyklotrás s koľajovou dopravou, vybudovaním bezpečných odkladísk či parkovacích domov pre bicykle. A elementárnou súčasťou pri developérskych projektoch bude povinnosť budovať stavebne oddelené cyklotrasy.


Ján Mrva

Ján Mrva
Ján Mrva

Vyhlásením počas diskusie v rámci Európskeho týždňa mobility.


Matúš Vallo

Matúš Vallo
Matúš Vallo

V Pláne Bratislava rátame s cyklodopravou ako kľúčovým piliarom nášho riešenia pre dopravu. Vieme, že ľudia nepresadnú na bicykle vo väčšej miere, pokiaľ nebudú mať bezpečné a od cesty oddelené cyklotrasy. Maľovať znaky cyklistu na asfalt nestačí. Chceme do ôsmich rokov vybudovať 76km nových od ciest oddelených mestských cyklotrás. Kľúčová je pre nás aj úprava ulíc a verejných priestranstiev tak, aby boli bez bariér, vhodné a bezpečné pre chodcov. Návrhy Cyklokoalície sú súčasťou nášho Plánu Bratislava a preto sa k ním jednoznačne hlásime.


Kandidáti na primátora Liptovského Mikuláša

Vincent Kultan

Vincent Kultan
Vincent Kultan

Mojou prioritou je moderná mestská hromadná doprava, ktorá by chodila v pravidelných intervaloch. Iba moderná taktová doprava presvedčí ľudí nechať auto doma. Veľké sídliska MHD KAŽDÝCH 15min Cyklochodník do Liptovského Hrádku, Demänovskej doliny a Liptovského Trnovca sú prioritou pre mesto pod mojou taktovkou. Tu som pripravný spolupracovať so všetkými obcami regiónu. DETAILY pre CYKLISTOV a CHODCOV. Prechody chodník-cesta, dôraz na kvalitu budovaných chodníkov a cyklochodníkov, stavebné oddelenie telesa cesty a chodníkov.


Kandidáti na starostov

Zuzana Aufrichtová – Bratislava – Staré Mesto
Lukáš Baňacký – Bratislava – Lamač
Matúš Čupka – Bratislava – Nové Mesto
Miroslav Dragun – Bratislava – Petržalka
Michal Drotován – Bratislava – Rača
Slavomír Drozd – Bratislava – Ružinov
Ján Hrčka – Bratislava – Petržalka
Dárius Krajčír – Bratislava – Devínska Nová Ves
Tatiana Kratochvílová – Bratislava – Petržalka
Rudolf Kusý – Bratislava – Nové Mesto
Roman Lamoš – Bratislava – Podunajské Biskupice
Barbora Oráčová – Bratislava – Staré Mesto
Jana Poláčiková – Bratislava – Ružinov
Ján Španko – Bratislava – Podunajské Biskupice

Kandidáti na poslancov/kyne

Bratislava – Devínska Nová Ves

Mikuláš Duraj
Michal Gašparík
Jozef Griger
Dana Hlaváčová Vanková
Adrián Jankovič
Andrej Kovarik
Ján Žatko

Bratislava – Dúbravka

Ján Dobšovič
Tomáš Husár

Bratislava – Karlova Ves

Stanislav Hrda
Matej Kotal

Bratislava – Lamač

Igor Polakovič

Bratislava – Nové Mesto

Michal Hrčka
Caroline Lišková
Peter Szusčík
Pavol Troiak

Bratislava – Petržalka

Miroslav Behúl
Michal Feik
Ján Karman
Peter Kovár
Jakub Kuruc
Ivan Lučanič
Michal Novota
Tomáš Palkovič
Matúš Repka
Adam Sarlós
Branislav Sepši
Eva Surovková
Pavol Škápik
Ladislav Volný

Bratislava – Podunajské Biskupice

Peter Csóka
Zuzana Čermanová
Stanislav Koiš
Jakub Lipták

Bratislava – Rača

Lenka Antalová Plavuchová
Juraj Dobšovič
Martin Hajdúch
Charilaos Papageorgiou
Miroslava Vermeiren

Bratislava – Ružinov

Kamil Bodnár
Michal Brat
Monika Durajková
Tomáš Egry
Peter Herceg
Brano Kalisky
Juraj Kerekeš
Slavomír Kovár
Marek Machata
Ladislav Nagy
Vladimír Sloboda
Peter Strapák
Lucia Štasselová
Ivor Švihran
Jakub Vallo

Bratislava – Staré Mesto

Róbert Grožaj
Tadeus Patlevič
Milan Remiš

Bratislava – Vajnory

Jana Besedová
Mária Knausová

Levice

Matej Haško

Kandidujete na primátora/ku, starostu/ku či poslanca/kyňu?

Prihláste sa k nášmu verejnému záväzku pre lepšie verejné priestory, príjemnejšie mesto pre peších a cyklistov.