Cyklisti pri Novom moste

Cykloreport 2013/01

Na zlepšenie informovanosti o našich aktivitách ale aj o ostatných udalostiach, ktoré majú vplyv na cyklistickú dopravu, otvárame novú rubriku, kde budeme na týždennej báze informovať, čo sa stalo a čo očakávame v najbližších dňoch. V pondelok 4.3.2013 sme sa na Miestnom úrade Bratislava Ružinov zúčastnili dorokovania našich pripomienok k územnému plánu zóny Trnávka stred….

Read more »