Na webe participatívneho rozpočtu mesta pribudol oficiálny návrh riešenia križovatky Trenčianska x Ružová dolina. Križovatka by mala podľa neho vyzerať nasledovne: Oproti súčasnosti, keď je prejazd cyklistov znemožnený zábradlím, ide určite o zlepšenie. Sme radi, že sa neuvažovalo so svetelnou križovatkou, ktorá by okrem vyššej ceny aj zdržovala všetkých účastníkov cestnej premávky a obzvlášť MHD na hlavnej…

Read more »
Nesprávne vedenie cyklopruhu v Podunajských Biskupiciach

Kedy nás baví jazdiť po cyklotrasách

Nedávno som sa na internetoch prečítal až k zaujímavému článku od českého autora Vratislava Fillera (http://www.prahounakole.cz/2011/10/faktory-atraktivity/), ktorý popisoval atraktivitu cyklotrás či samotnej cyklistiky z pohľadu viacerých objektívnych či subjektívnych faktorov. Naša situácia s cyklotrasami si pýta podobný rozpis faktorov atraktivity. Faktor atraktivity zohráva kľúčovú rolu pri tom, že či potenciálny cyklista sadne na bicykel pričom využije danú cyklotrasu…

Read more »