Návrh na zobojsmernenie dolného úseku Leškovej.

Cykloreport 2013/05

Tento týždeň je bohatý na novinky, tak aspoň v skratke… V závere minulého týždňa sa začali stavebné práce na prepojení cyklotrasy na Prístavnej ulici s Prístavným mostom. Najdôležitejšou časťou toho pár stoviek dlhého úseku je priechod pre cyklistov pred bránami prístavu, miesto ktoré je dnes nebezpečné kvôli zvýšenému výskytu nákladných vozidiel. Fotky z nedele nájdete…

Read more »
Proces kladenia termoplastu na vozovku

Cykloreport 2013/04

11. apríla zasadala Komisia pre cyklistickú a pešiu dopravu. Na zasadnutí sa prechádzali najmä projekty cyklotrás na Starohájskej a Májkovej ulici a bola predstavená a schválená Metodika realizácie cyklistických projektov, ktorej základ sme vypracovali. Mesto predstavilo projekt električkovej trate do Petržalky. Električkovú trať vnímame ako dobrú vec, nie však v navrhnutej podobe, najmä kvôli novej…

Read more »

Cykloreport 2013/03

V sobotu 23.3. bol na Panenskej ulici prvý tohtoročný dobrý trh. V stánku Cyklokuchyne sa ho zúčastnila aj Cyklokoalícia. Pripomienkovali sme projekt cyklotrasy na Starohájskej. V stredu 27.3. je termín na doručenie pripomienok k návrhu územného plánu Bratislavského kraja. Do štvrtka 28.3. je termín na pripomienkovanie projektov Pribinova, etapa 2 (Eurovea – most Apollo), Podunajské Biskupice –…

Read more »

Cykloreport 2013/02

V pondelok 11.3.2013 sa konalo zasadnutie Komisie pre verejnú dopravu. Bus pruh na Štefánikovej nezamedzí prejazdu cyklistom touto dôležitou spojnicou. 13.3. sme na zasadnutí Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok Starého Mesta prezentovali návrh na povolenie protismernej jazdy cyklistov v jednosmerných uliciach. 21.3. bude obhliadka ulíc, ktoré budú realizované v pilotnej fáze. Vo…

Read more »
Cyklisti pri Novom moste

Cykloreport 2013/01

Na zlepšenie informovanosti o našich aktivitách ale aj o ostatných udalostiach, ktoré majú vplyv na cyklistickú dopravu, otvárame novú rubriku, kde budeme na týždennej báze informovať, čo sa stalo a čo očakávame v najbližších dňoch. V pondelok 4.3.2013 sme sa na Miestnom úrade Bratislava Ružinov zúčastnili dorokovania našich pripomienok k územnému plánu zóny Trnávka stred….

Read more »