zdroj: Oslo Architecture Triennale http://oslotriennale.com/en/blog/05/27/oslo-vokser-7-kan-oslo-kalles-en-sykkelby/

Kým motoristi musia zväčša platiť mýto a poplatky za používanie ciest, diaľníc a pre prístup do centra, v nórskom meste Lillestrøm počas Európskeho týždňa mobility dostávali chodci a cyklisti peniaze za to, že použili nemotorovú formu dopravy o práce. Vo všeobecnosti ľudia, ktorí chodia veľa peši a bicyklujú sú zdravší a štát na nich v…

Read more »
Európsky týždeň mobility 2012

Európsky týždeň mobility 2012

V rámci Európskeho týždňa mobility 16.-22.9.2012 sú pre Vás pripravené rôzne aktivity: diskusie, cyklojazdu,  Parking Day , a vyvrcholením je Medzinárodný deň bez áut, a spolu s ním diskusie a akcie na Kamennom námestí nazvané Deň pre námestie. Program diskusií (facebooková udalosť)   Pondelok 17.9 Nám. SNP 18:00 Cyklodoprava Hostia: Michal Feik, Jozef Uhler, Peter…

Read more »

Návrh opatrení na podporu pešej dopravy adresovaný primátorovi mesta Bratislavy, doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc., hlavnému dopravnému inžinierovi Ing. Tiborovi Schlosserovi, CSc. a príslušným odborným oddeleniam magistrátu. Európsky týždeň mobility (ETM) je projekt, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na udržateľné dopravné riešenia a podnietiť mestá, aby každý rok zaviedli systémové kroky, ktoré zlepšia situáciu pre peších,…

Read more »