Bratislavský lesopark je oázou najmä horskej cyklistiky

V médiách nedávno odznela informácia o plánovaných aktivitách MČ Nové Mesto s podporou magistrátu v lokalite Železná studnička a Kamzík. Súčasťou plánovanej revitalizácie tohto priestoru má byť taktiež vybudovanie novej rodinnej cyklotrasy spájajúcej Železnú studničku s Kamzíkom. Tá má byť vedená tak, aby bola, ako sa vyjadril sám primátor, Milan Ftáčnik, easy a teda vhodná…

Read more »